Surrey, grevskap (county) i Storbritannia, England, sør og sørvest for London, omkring krittåsene North Downs; 1663 km2 med 1 064 600 innb. (2004). Adm.senter: Guildford. Surrey er for det meste meget fruktbart og har store gartnerier, melkeproduksjon og saueavl. I nordøst er det betydelig forstadsbebyggelse til London med en del industri.