Det tales over tjue språk i Surinam, og skrives litteratur på flere av dem. Av forfattere som skriver på nederlandsk kan nevnes Albert Helman (1903-96, De stille plantage, 1931), Bea Vianen (f. 1935), Leo Ferrier (f. 1940) og Astrid Roemer (f. 1947). Edgar Cairo (1948-2000) skrev på surinamsk nederlandsk og sranan. Poetene Dobru (pseudonym for Robin Raveles, 1935-83) og Trefossa (pseudonym for Henny de Ziel, 1916-75) skrev på sranan. Mange av Surinams forfattere er eller har vært bosatt i Nederland.