Suolovuobmi, privat fjellstue i Kautokeino kommune, Finnmark, 50 km sør for Alta ved Rv. 93. Tidligere en av statens fjellstuer.