Sunday Telegraph, britisk uavhengig søndagsavis, grunnlagt 1961; utgis av Daily Telegraph. Opplag 2005: ca 683 000.