Sulaøyene, indonesisk øygruppe, i Maluku Utara, 'Nord-Molukkene', øst for Sulawesi, 4851 km2. Størst er de fjell- og skogrike øyene Taliabu (2913 km2) og Mangole, delt ved det smale stredet Capalulustredet. Sanana i sørøst er oppdyrket og har tettest bosetning. Ris, mais, tobakk og sukker dyrkes; trevirke går bl.a. til skipsbygging.