Sukkenes bro, it. Ponte dei Sospiri, lukket buebro over en av kanalene i Venezia, fører fra Dogepalasset til dogenes gamle fengsel, bygd 1597. Markerer overgangen fra den frie borgers rettssal til frihetsberøvelse på den andre siden, idet fangene ble ledet over Sukkenes bro etter domfellelsen. Navnet er også brukt andre steder om inngangen til fengsler.