Suhm, dansk-norsk slekt, opprinnelig en vendisk adelsslekt fra Rügen, kjent fra 1237. Kom til Danmark med Valentin Suhm (1604–54), som var notarius publicus i København. Han var far til rådmann i Skien Michael Suhm (1632–86) og etatsråd Henrik Suhm (1636–1700; adlet 1683). Sistnevnte var farfar til bl.a. historikeren Peter Frederik Suhm (1728–98), slektens siste mann.