Suecia antiqua et hodierna, billedverk utarbeidet under ledelse av Erik Dahlbergh (1625–1703) og utgitt første gang 1716, med 469 kobberstikk på 353 plansjer som gir praktfulle bilder av stormaktstidens Sverige, dets byer og slott. Mange senere utgaver.