Sue Townsend, engelsk forfatter. Townsend var mest kjent for bøkene om Adrian Mole. Den første boken kom i 1982 og het The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4 (norsk utgave: Adrian Moles hemmelige dagbok, Cappelen, 1986). Det ble også laget TV-serie basert på bøkene. Seriene gikk på NRK fra høsten 1986 til sommeren 1988.