Subiaco, by i Italia, i regionen Lazio, i et rikt jordbruksområde 50 km øst for Roma. 9100 innbyggere (2014). Festningen Rocca Abbaziale (fra 1073) dominerer det middelalderske bybildet. Ruiner av keiser Neros villa. San Benedetto-klosteret (Sacro Speco) er grunnlagt av Benedikt fra Nursia. I Grotta dei Pastori og i kirken finnes berømte fresko-malerier, de eldste fra 800-tallet. Nonneklosteret Santa Scolastica, viet til Benedikts søster, har en kirke fra 981. Første boktrykkeri i Italia ble etablert i byen 1464.