Styx, oldtidens navn på et lite vannløp med foss i en øde egn i det greske landskap Arkadia. Fossen er ca. 200 m høy, vannet iskaldt og etter oldtidens tro giftig. Straks nedenfor forsvinner vannet mellom klippene ned i et underjordisk løp. Man trodde at Styx fortsatte som en sump eller stille strømmende vann i Hades, underverdenen, dødsriket. Styx ble også brukt som navn på underverdenen selv.