En slekt som stammer fra generalmajor Sten Arvidsson Natt och Dag (1681–1730), som 1720 fikk tittelen friherre Sture. Denne slekten døde ut 1875.