Den eldre Sture-slekten førte tre sjøblad i sitt våpen. Til denne slekten hører ridderen Anund Sture (død 1361), som var farfar til riksråd Algot Sture (død 1426), en av underskriverne av unionstraktaten i Kalmar 1397. Hans sønnesønn, riksråd Gustaf Sture, var far til slektens siste mann, riksforstander Sten Sture d.e. (ca. 1440–1503).