Studenterforbundet, norsk studentorganisasjon, stiftet 1832 av blant annet Johan S. Welhaven, Anton M. Schweigaard og P. A. Munch som reaksjon mot Studentersamfundet, som på den tiden var dominert av Henrik Wergeland og hans krets, og som hadde nektet å ekskludere et par utskeiende medlemmer. Utgav tidsskriftet Vidar (1832–34); oppløst etter få år.