Strychnos, planteslekt i familien Loganiaceae, som står nær søterotfamilien. 200 arter tropiske trær og busker med sterke giftstoffer i veden, barken og frøene. Farlige pilegifter, bl.a. curare, stammer fra trær i denne slekten. Frøene av S. nux-vomica, se revekake, og av S. ignatii, se ignatiusbønner, gir den kjente giften stryknin.