Struten fyr, fyr i Fredrikstad kommune, Østfold, på en holme sør for Hankø på østsiden av Ytre Oslofjord, opprettet 1907. Lysstyrke 27 900 cd, lysvidde 14,2 nautiske mil. Automatisert 1985.