Strix, svensk humoristisk ukeavis 1897–1954, grunnlagt av Albert Engström. I 1924 ble Strix, som regnet Heidenstam og Fröding til sine første medarbeidere, slått sammen med den humoristiske avisen Söndags-Nisse til Söndagsnisse–Strix.