Basert på det geologiske prinsippet at øvre lag i en avleiring må være avleiret sist og det nederste først, benyttes stratigrafi til å plassere arkeologiske funn i forhold til andre funn eller i forhold til naturlige fenomener som f.eks. sedimentære lag. Stratigrafi representerer et av de viktigste midler til å ordne funnmaterialet i tidsrekkefølge – til å etablere en relativ kronologi.