Stratford-upon-Avon, by i Storbritannia, England, Warwickshire, ved elven Avon; 24 300 innb. (2004). Stratford er William Shakespeares føde- og dødssted, noe som har bidratt til en betydelig turisme. Byen skriver seg fra romertiden og har bevart sitt gamle preg; den har hus fra Shakespeares tid og enda eldre. Dikterens fødested, et hus fra 1400-tallet, er nå museum. I Royal Shakespeare Theatre, nyoppført 1932 etter at det gamle var brent, oppføres hver sommer skuespill av Shakespeare. Tilknyttet er et stort Shakespeare Memorial Library.