Strandvik, sogn og tidligere kommune i Hordaland, opprettet 1903 ved utskillelse fra Fusa, fra 1964 sammen med Hålandsdal igjen slått sammen med Fusa kommune; 143 km2 og 2053 innbyggere ved sammenslåingen.