Strandavatnet, innsjø i Hol kommune, Buskerud, på nordsiden av Hallingskarvet; 978–950 moh., 22,1 km2. Innsjøen er regulert og tjener som hovedmagasin for Hol I kraftstasjon.