Strai, tettbebyggelse i Kristiansand kommune, Vest-Agder, del av tettstedet Kristiansand. Strai ligger ca. 8 km nordvest for bysenteret, ved Rv. 9. og Sørlandsbanen. Boligområder og noe næringsvirksomhet langs jernbanen og Rv. 9; snaut 1800 innbyggere (2015).