Innseilingsfyr ved Kragerø i Telemark, på Stabbestad på vestsiden av Kilsfjorden, opprettet 1874. Lysstyrke 2916 cd, lysvidde 10,4 nautiske mil. Automatisert og avfolket 1962. Fredet 1997.