Strøm er en norsk slekt som stammer fra sjømann Christen Nielsen Strøm i Øyestad. Hans sønn, borgermester i Trondheim, stortingsrepresentant Sivert Christensen Strøm (1819–1902) var i sine to ekteskap far til (i første ekteskap) stiftamtmann Boye Christian Riis Strøm (1847–1930), professor, dr.med. Hagbarth Strøm (1854–1912) og entreprenøren, senere direktør i Riksforsikringsanstalten Thorvald Strøm (1858–1942), samt (i andre ekteskap) overrettssakfører og magistratssekretær i Haugesund Reidar Strøm (1880–1915).