Storvik, grend i Gildeskål kommune, Nordland, ved Fv. 17 ("Kystriksveien i Nordland"). Jordbruk og litt fiske. Fra den gamle veien i Storvikskardet (høyeste punkt vel 200 moh.) like øst for Storvik er det fra utsiktspunkt 188 moh. vid utsikt over så vel fjellene omkring som Sørfjorden i øst og havet i vest. Ny Fv. 17 går i 3,1 km lang tunnel under skaret og Storvikvatnet (186 moh.) øst for dette.