Storvatnet (Nordland), vann på Hinnøya i Sortland kommune, Nordland, i Djupfjordvassdraget, 148 moh. Storvatnet er magasin for Djupfjord I kraftstasjon innerst i Djupfjorden; 5,1 MW i maskininstallasjon og 23,5 GWh i midlere årsproduksjon. Ved Storvatnet ligger kraftverket Djupfjord II med henholdsvis 2,6 MW og 8,1 GWh; det nytter fallet fra Beibarnvatnet (260 moh.)