Storsvindleren Krull, roman (1954, norsk overs. 1955) av Thomas Mann fra det wilhelminske borgerskapet i Tyskland på begynnelsen av 1900-tallet.