Storsjøen, navn på flere innsjøer, blant annet to i Glommavassdraget: Storsjøen i Odal og Storsjøen i Rendalen.