Storsand, tettbebyggelse i Hurum kommune, Buskerud, på vestsiden av Oslofjorden, 338 innbyggere (2017). Ved Storsand går et markert ra, av samme alder som Svelvikmorenen, over Hurumlandet. Dette danner grunnlag for drift av grustak. Annen næringsvirksomhet er blant annet plastvare- og treindustri. Bilfergeforbindelsen med Drøbak ble sommeren 2000 avløst av Oslofjordtunnelen mellom Hurumlandet og Drøbak. Denne utgjør et ledd i Oslofjordforbindelsen.