Nord-Irland; østlig forstad til Belfast. Parlamentsbygningen bygd på området til Stormont Castle, som ble åpnet av Prinsen av Wales (senere kong Edvard VIII) i 1932, er viktigste attraksjon. Bygningskomplekset er oppført i nyklassisk stil, er monumentalt og plassert på en høyde for å symbolisere unionsvennlig makt. Parlamentet ligger i en park på 1200 daa. Ved den 1,5 km lange innkjørselen, troner en statue av den unionistiske heltefiguren Sir Edward Carson. Stormont brukes også som betegnelse på selve nasjonalforsamlingen og «stats»-apparatet i Nord-Irland. Fra 1921 til britene innførte direkte styre over provinsen i 1972, var det ettpartistyre fra Ulster Unionist Party. Parlamentet har fungert i perioder også etter 1972, men er (2006) suspendert. Det ble likevel gjennomført valg til Stormont høsten 2003.