Storelvi, elv i Jondal kommune, Hordaland, på nordvestlige side av Folgefonnhalvøya. Springer ut på vestsiden av Gråfjellet (1393 moh.) i Ullensvang, renner gjennom tre større vann i øvre del, Samladalsvatnet, Tostølvatnet og Vidalsvatnet, herfra under navnet Storelvi; fra og med Tostølsvatnet ligger vassdraget i Jondal. Elva munner ut i Hardangerfjorden i Herand; like før munningen danner den Herandsvatnet.