Storelva, elv ved Hammerfest kommune, Finnmark. Nederste del er utbygd i Hammerfest kraftstasjon (1,1 MW), fallhøyde 88 m.