Storelva i Vaksdal kommune, Hordaland, også kalt Eksingedalselva og Ekso.