Storelva eller Valldalselva i Suldalsvassdraget, Odda kommune, Hordaland, fra Valldalsvatnet til Røldalsvatnet, oppdemmet i Hyttejuvet med 70 m høy steinfyllingsdemning. Ovenfor demningen ligger Valldalsvatnet (665-745 moh., reguleringsmagasin for Røldal kraftverk), som ble demt opp i forbindelse med Røldal-Suldal-utbyggingen.