Storebrufossen, 16 m høy foss i Begna, ved Bagn i Sør-Aurdal kommune, Valdres. Fossen inngår i en fallstrekning i Begna fra Aurdalsfjorden (307–302 moh.) til Bagn tettsted som utnyttes i Bagn kraftverk.