Store og Lille Fiskebank, nevnes i værvarslingen, strekker seg fra omtrent midt i Nordsjøen mot nordøst.