Store og Lille Erte, to vann i Haldenvassdraget, Halden kommune; henholdsvis 4,4 km2, 109–105 moh. (regulert), og 0,4 km2, 173 moh. Avløp til Femsjøen. Vann fra Femsjøen pumpes opp i Lille Erte hvor det renses og benyttes som drikkevann bl.a. til Halden.