Store Troldhøj er en topp i morenelandskapet Gjern bakker, nord for Silkeborg i Midtjylland i Danmark, 75 meter over havet. Gjern bakker inngår i et større, fredet område langs Gudenå.