Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Stordal, kommune på Sunnmøre, Møre og Romsdal fylke, på begge sider av Stordalsfjorden, men omfatter i hovedsak Stordalen og fjelltraktene omkring på østsiden av fjorden.

Stordal kommune ble opprettet 1892 ved utskilling fra Stranda. Den ble 1965 slått sammen med Ørskog og Skodje til den nye Ørskog kommune; før sammenslåingen var Stordal 255 km2 og hadde 1052 innbyggere. Storkommunen ble 1977 delt igjen.

Stordal grenser til Ørskog og Vestnes i nord, Rauma i nordøst, Norddal i sørøst og Stranda i sørvest, til dels på den andre siden av Storfjorden. På andre siden av Storfjorden grenser Stordal også til Sykkylven.

Stordal og Norddal har vedtatt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Berggrunnen består overveiende av gneis som tilhører kaledonidene. Nord i Stordal, på begge sider av Storfjorden, samt innerst i Stordalen, er det enkelte mindre områder der ultramafiske dyperuptiver har trengt gjennom gneisen.

Landskapet i kommunen preges av kuperte fjellområder som hever seg mot øst, Storfjorden og den markerte Stordalen med sidedaler som fra kommunesenteret ved fjorden skjærer seg inn i fjellområdene. Fjellene når opp til 1531 moh. (Seljebottstinden) på grensen til Norddal i sørøst; 60 prosent av arealet ligger over 600 moh.

Stordalselva er en kjent lakseelv og varig vernet mot kraftutbygging.

Av de bosatte i Stordal bor hele 9/10 i selve Stordalen inkludert tettstedet og administrasjonssenteret Stordal ved utløpet av Stordalselva, 65 prosent i tettstedet alene. Til sammenligning er tettstedsandelen 71 prosent i fylket som helhet (2015). Resten av befolkningen er bosatt i Dyrkorn, rundt fem km nord for kommunesenteret. Stordals område på vestsiden av Storfjorden er ubebodd.

Befolkningen har i et langtidsperspektiv vært nokså stabil; således hadde Stordal 1020 innbyggere i 2015 mot 1053 i 1946. I tiårsperioden 2006–16 økte kommunens folketall med gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig mot en vekst på 1,1 prosent for Sunnmøre og 0,8 prosent for fylket som helhet.

Stordalen har relativt gode jordbruksarealer, og det viktigste inntektsgrunnlaget er husdyrhold, først og fremst storfe- og sauehold. Kommunen har også noe skogavvirkning.

Viktigste næring i Stordal etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri med 19 prosent av arbeidsplassene, 44 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015). Særlig merkes møbelindustrien med to større bedrifter med i alt 91 prosent av industriens sysselsatte (2013). Øvrig industri er stort sett verkstedindustri.

Kommunen har en del turisttrafikk. Stordal Alpinsenter på Overøye inne i Stordalen.

Av de bosatte yrkestakerne i Stordal har 38 prosent arbeid utenfor kommunen, tolv prosent i Ålesund, ni prosent i Ørskog/Skodje, fem prosent i Norddal og tre prosent i Stranda (2015).

Fv. 650 fører fra Stordal utover langs Storfjorden til Sjøholt i Ørskog; herfra går E 136 til Ålesund. Fv. 650 går også innover Stordalen /Røysetdalen og til Liabygda i Stranda kommune der den deler seg i to: en del går ned til fergeleiet Gravaneset hvorfra ferge over fjorden til Stranda tettsted, og en del går innover langs Norddalsfjorden til Sylte (Valldal) i Norddal kommune.

Ytste skotet er en fjellgård på vestsiden av Storfjorden, 225 moh., med et komplett gårdstun og et velholdt kulturlandskap med røtter tusen år tilbake i tid. Stordal gamle kirke er en åttekantet trekirke fra 1789, kalt «Rosekyrkja» på grunn av sin rike innvendige dekor. Den eies av Fortidsminneforeningen og utgjør en del av Stordal bygdetun. Her avholdes årlige kulturarrangementer, «Kyrkjehola kulturbeite».

Stordal hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd.

Stordal kommune tilsvarer soknet Stordal i Austre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Stordal til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

For statistiske formål er Stordal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen fem grunnkretser: Dyrkorn, Skotet, Stordal sentrum, Midtbust og Moe.

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har en gull stolpe dannet ved duestjertsnitt mot en blå bakgrunn; symboliserer møbelindustri.

Navnet kommer av norrønt Stóladalr, første ledd stóll er fjellnavn fra fjellet Stolen.

  • Sande, Jostein & Liv Randi Bjørlykke: Stordalssoga, 1989-, 2 bind.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.