Stord, norsk jager, opprinnelig britisk S-klasse jager sjøsatt 3. april 1943, overtatt samme år, 2400 tonn, 32 knop, fire 12 cm kanoner, 8 torpedoer, 230 manns besetning. Deltok i eskortering av Murmansk-konvoier og ved senkningen av «Scharnhorst» 26. des. 1943; var med under invasjonen i Normandie 1944. Sjef orlogskaptein Skule V. Storheill. Stord ble utrangert 1959.