Stora Sundby slott, på nordøstsiden av Hjälmaren, ca. 30 km sørvest for Eskilstuna, er oppført 1831–49 i normannisk borgstil på murene av en 1500-tallsborg.