Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S, et koordinerende organ for all kollektiv persontrafikk innenfor Akershus fylke og mellom dette fylke og Oslo kommune. Opprettet 1975 med staten, Akershus fylke og Oslo kommune som aksjonærer. Det er innført kort- og billettordninger som muliggjør overgang mellom de enkelte transportmidler, også med tilknytning til Oslo Sporveier. På SLs takstsystem ble det fraktet 56 millioner passasjerer i år 2004 fordelt på 28,7 millioner passasjerer på buss, 2,7 millioner passasjerer på båt, ca. 18 millioner på tog og ca 6,6 millioner passasjerer på bane. Omsetning 2004: ca. 1,4 mrd. kr.