Storå er Danmarks nest lengste elv etter Gudenå, med utspring 70 meter over havet på Gludsted Plantage sørøst for IkastMidtjylland og utløp ved Felsted Kog i Nissum Fjord mot Vesterhavet. Elven er 104 kilometer lang og har et nedbørsfelt på 1565 km2. Storå har flere ganger oversvømmet Holstebro, senest i 1970. Elven er fiskerik, med blant annet laks, ørret og gjedde.