Gårder i Trondheim kommune, beliggende øst for Dragvoll, omkring 5 km sørøst for Trondheim sentrum. Gårdene har kjent historie som går tilbake til middelalderen. Store deler av eiendommene er nå fradelt til boligbygging, bl.a. Stokkanhaugen. Videre har staten sikret seg deler av eiendommene til videre utbygging av Universitetssenteret på Dragvoll (NTNU).