Stokely Carmichael, afro-amerikansk borgerrettsforkjemper, den første som tok i bruk slagordet Black Power (1966). 1967 formann for Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), sluttet seg deretter til The Black Panther Party; levde senere i eksil i Afrika. Carmichael tok avstand fra blant annet Martin Luther Kings ikkevoldsstrategi. Utgav sammen med C. V. Hamilton Black Power (1967, norsk overs. s.å.).