Stockholms Posten, svensk avis utgitt 1778–1833, fra 1780 av J. H. Kellgren og C. P. Lenngren. Avisens storhetstid faller på 1700-tallet, da den gjennom medarbeidere som Kellgren og Anna Maria Lenngren utviklet seg til en liberal opposisjonsavis for opplysningstidens ideer. Avisen fikk snart et litterært preg ved bidrag fra forfattere og kulturpersonligheter som C. G. Leopold, F. M. Franzén, N. von Rosenstein m.fl. og inntok en sentral plass i gustaviansk kulturliv.