Stipa, planteslekt i gressfamilien med ca. 300 arter, de fleste i tørkeområder. I Nord-Europa (til Sverige) bare én art, fjærgress. Alfagress, som er et dominerende gress på steppene i middelhavslandene, blir eksportert fra Nord-Afrika i store mengder som råvare til papirfabrikasjon. Alfagress brukes også som stoppemateriale og i snøre og tauverk.