Stine, kvinnenavn, kortform av Kristine. Brukt som selvstendig navn siden 1700-tallet. Navnedag 5. desember.