Stig Ingemar Traavik er en norsk diplomat, cand.polit. Han har arbeidet i utenrikstjenesten fra 1995. Etter å ha vært avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet i årene 2007–2012, var han Norges ambassadør i Jakarta fra 2012 til 2016. Han er seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2017.