Stig Carlson, svensk forfatter og kritiker, debuterte 1945 med diktsamlingen Sjukjournal, som med sin krisebevissthet og billedrikdom er et typisk uttrykk for svenske fyrtiotalister. I hans senere samlinger, Mittlinje (1956), Frågaren (1961), Folket i bild (1965) og Förbifarter (1968), har de metafysiske spørsmål veket plassen for en mer samtidsrettet debatt, ofte med skarp ironi mot velferdssamfunnet. Carlson var aktiv som kritiker og utgav flere antologier. En betydelig innsats for å øke poesiinteressen gjorde han som initiativtaker til Folket i Bilds lyrikk-klubb, og han redigerte medlemsbladet Lyrikvännen 1953–71.